Samenwerking met Inzetbaarheid Expert

Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen heeft een samenwerkingsverband met de Inzetbaarheid Expert. Door de krachten met deze organisatie te bundelen zijn we in staat werkgevers en werknemers specifieke begeleiding te bieden met optimale en duurzame inzetbaarheid als doel.

Van behandelkamer naar werkplek

Veel fysiotherapeutische behandelingen zijn gericht op het verminderen van klachten en het opbouwen van belastbaarheid. Maar wanneer iemand start of opbouwt met werken, is het niet altijd vanzelfsprekend dat de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden dan ook binnen een werkomgeving toegepast kunnen worden. Voor een optimaal en blijvend resultaat kan het belangrijk zijn om daar waar de werkzaamheden plaatsvinden te oefenen en te coachen. De fysiotherapeuten van de Inzetbaarheid Expert maken samen met de patiënt de vertaalslag van de behandelkamer of trainingszaal naar de werkvloer.

Werkwijze

Na een uitgebreide analyse in onze fysiotherapiepraktijk wordt gekeken naar de mogelijkheden voor arbeidshervatting en werkopbouw. De begeleiding van de Inzetbaarheid Expert vindt plaats op de eigen werkplek. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen blijven uiteraard hun vertrouwde fysiotherapeutische zorg in het gezondheidscentrum De Kroonsteen 1 aan de Kloosterhof 1 in Malden leveren.

Werkt Goed

Of het ‘Werkt Goed’ begeleidingstraject van de Inzetbaarheid Expert een meerwaarde is voor een fysiotherapeutische behandeling, is eenvoudig te achterhalen door het invullen van een korte screeningsvragenlijst. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen kunnen hierbij helpen. De kosten voor het ‘Werkt Goed’ begeleidingstraject worden door de werkgever betaald. De experts van de Inzetbaarheid Expert zullen dit, wanneer iemand in aanmerking komt, bespreken met de werkgever.
Is uw interesse gewekt? Vul de screeningsvragenlijst in of neem contact op met Frank Ermers van Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen. Hij informeert u graag over de mogelijkheden.