Praktijkreglement en informatie – Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen – Malden

Fysiotherapie & Sport

De Kroonsteen

Wij hopen u te mogen verwelkomen in onze moderne praktijk en samen met u te werken aan uw gezondheid.

Praktijkreglement en informatie

Om uw behandeling efficiënt en zonder verrassingen achteraf te laten verlopen, informeren wij u graag over een aantal praktische zaken.

Afspraak maken

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw legitimatiebewijs, de reden van aanmelding en eventueel een verwijsbrief. Tijdens uw eerste consult zal altijd een screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing arts), óf intake en onderzoek (na verwijzing arts) plaatsvinden. Indien gewenst kan deze afspraak gevolgd worden door een reguliere behandeling. Een combinatie van deze tarieven zal hiervoor gehanteerd worden.  

Afspraak herinnering

Wanneer u uw mobiele telefoonnummer en/of emailadres doorgeeft kunnen wij u via MijnZorgapp een herinnering sturen van de door u gemaakte afspraak. Ook kunt u via deze app oefeningen en filmpjes terugkijken die u met uw fysiotherapeut hebt doorgenomen. 

Afspraak annuleren

Indien een afspraak niet door kan gaan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Dit kan via de telefoon/voicemail (024-3586051) of per email (info@ftmalden.nl). Wanneer dit niet gebeurt, zullen wij de behandeling in rekening brengen. Let op; deze kosten komen niet voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking.  

Privacy

Wij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens gegevens om te gaan. Deze vindt u op de pagina ‘uw-persoonsgegevens-en-privacy‘ van onze website. 

Verzekering

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Het is belangrijk dat u zelf nagaat óf en hoeveel behandelingen uw zorgverzekeraar vergoedt. De door ons gehanteerde tarieven voor niet-verzekerde behandelingen zijn terug te vinden op onze website en bij de receptie. 

Specialisaties

Naast reguliere fysiotherapie bieden wij ook manuele therapie, bekkenfysiotherapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie en oedeemtherapie aan.  Tevens zijn veel van onze medewerkers gespecialiseerd in diverse aandachtsgebieden.  

Hygiëne

Wij vragen u een handdoek mee te brengen voor zowel individuele behandeling, als voor het gebruik maken van de trainingszaal. Wanneer u gebruikt maakt van de trainingszaal verzoeken wij u om bij voorkeur sportschoenen te dragen die u buiten niet gebruikt. 

Klachten

Wanneer u klachten heeft over uw behandeling willen wij in gesprek met u tot een bevredigende oplossing komen. Wanneer u dit niet wilt kunt u de hulp inschakelen van de klachtenfunctionaris van Stichting Gezondheidscentra Samen Gezond. Informatie hierover vindt u op de pagina klachtenregeling van onze website. 

Patiëntervaringsonderzoek

Indien u hierin toestemt wordt u na het afsluiten van de behandelperiode, een ervaringsonderzoek toegestuurd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Ook via www.zorgkaart.nl kunt u laten weten hoe u de behandeling door uw fysiotherapeut of de praktijk hebt ervaren. Uw feedback wordt door ons zeer gewaardeerd!  

Tarieven en prijzen

U kunt een actueel overzicht van de tarieven voor fysiotherapeutische behandeling en de prijzen voor de Fysiosport strippenkaarten, tape en MAPLe Probes terugvinden op onze website en bij de receptie. 

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen dan vragen we u onze Facebookpagina te volgen.