Gezamenlijk spreekuur met Kliniek ViaSana  

Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen en Physician Assistant (PA) Chenelo Martijn van kliniek ViaSana in Mill houden maandelijks een gezamenlijk spreekuur. De samenwerking tussen de fysiotherapeuten van Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen en de PA zorgt ervoor dat de onderlinge lijnen kort zijn. Het biedt mogelijkheden om van elkaar te leren en daarmee de patiëntenzorg te verbeteren.  

 

Juiste zorg op de juiste plek 

Het spreekuur is bedoeld voor mensen die bij Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen in behandeling zijn en waarover twijfel is of een verwijzing naar de tweede lijn geïndiceerd is. Patiënten kunnen in de eerste lijn gezien worden en krijgen snel een specialistisch behandeladvies. Onnodige verwijzingen naar de tweede lijn en daaraan gekoppelde kosten kunnen daarmee worden voorkomen. Overigens wanneer verwijzing naar de tweede lijn wel geïndiceerd is, hoeft dit niet bij ViaSana in Mill te zijn. Ook patiënten die bij Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen revalideren kunnen tijdens het revalidatietraject snel en dichtbij huis geëvalueerd worden. Daarmee draagt dit gezamenlijk spreekuur bij aan het verkrijgen van de juiste zorg op de juiste plek. 

 

Wanneer 

Het gezamenlijk spreekuur van Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen en Physician Assistant Chenelo Martijn van Kliniek ViaSanavindt elke laatste dinsdagochtend van de maand plaats bij Fysiotherapie & Sport De Kroonsteen in gezondheidscentrum De Kroonsteen 1.